Kullanma şartları

BU WEB SAYFASINI KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DİKKATLE OKUYUN, LÜTFEN.

GİRİŞ

Web sitesi (bundan öte “şirket sayfası” diye anılacak) tüccara ait olup tüccar tarafından direkt olarak idare edilir. eMPPay Limited (“eMPPay”), şirket sayfasında önerilen mal ve hizmetlere erişim için şirket tarafından münhasır acente seçilmiştir. Şirket sayfasında önerilen mal ve hizmetleri aşağıdaki şartlara uymak şartı ile yalnız eMPPay aracılığı ile ısmarlayabilirisiniz.

eMPPay, müşterilere çeşitli elektronik ticaret sitelerine erişim sağlama, ayrıca elektronik ticaret sitelerinden satın alımında kart ve diğer ödeme usullerinin kullanılması alanında tecrübelidir. eMPPay, Visa ile MasterCard tarafından kendi kurallarına göre ödeme sistemi olarak tanınmıştır. Burada şirket ilgili yetkileri ile temsil edilmiştir. Böylece eMPPay, işbu şartlarda olduğu gibi şirket şartlarında da izah edildiği gibi şirket adına hareket ederek şirkete ait mal ve/veya hizmetlerin elektronik yolu ile İnternet aracılığı iler satılmasını ve bu mal ve/veya hizmetlerin ödenmesini sağlar.

Şirket, şirket sayfasında bulunabilen kendisine özgü ek şartlar da ileri sürer. Şirket sayfasının kullanılması şirket şartları tarafından da, eMPPay şartları tarafından da düzenlenir, ancak şirket sayfasında önerilen mal ve hizmetlerden faydalanabilmeniz hakkı eMPPay şartları tarafından düzenlenir. eMPPay, şirket sayfasından ısmarlanan mal ve hizmetlerin usulen tedariki ve tarafınızca ödenmesi doğrultusunda bütün amaçlara uygun kanuni tüccar niteliğindedir. Mal ve hizmet kalitesinden sorumlu olan şirkettir.

İşbu şartlar ile şirket şartları arasında herhangi bir uyuşmazlık mevcut olduğu halde, işbu şartlar uygulanacaktır.

Şirket sayfasından herhangi mal veya hizmet almadan önce işbu şartları ve şirket şartlarını okuyup kabul etmeniz gerekir. Şirket sayfasından herhangi mal veya hizmet satın alınmasında işbu şartları olduğu gibi şirket şartlarını da önceden kabul ederek bunlara kanunen bağlı olacaksınız. Bu anlaşma eMPPay tarafından her zaman değiştirilebilir. Değişmeler, ilaveten bildiride bulunulmak gereği kalmaksızın şirket sayfasında yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. Durum ne olursa olsun, lütfen, şirket sayfasını ve eMPPay tarafından sağlanan hizmeti kullanarak işbu Şartları kabul ettiğiniz hakkında bilgi verin.

Tanımlar

İşbu Genel Şartlarda aşağıdaki ibareler, metin anlamına göre aşağıdaki anlam taşıyacaklardır:

"Yer işaretinin korunması"

Gelecekte belli bir sayfaya giden herhangi sayfadan geçmeksizin doğrudan bu sayfaya gidebilmeniz için tarayıcınızdaki geçici dosyaya URL eklenmesi süreci demek.

"Şirket sayfası"

Mal ve/veya hizmetlerin önerildiği web sayfası demek.

" eMPPay sitesi"

Bu site demek: https://www.emppay.com

"Siz"

Şirket sayfasında önerilen mal ve hizmet alıcısı demek.

1. Hizmet

eMPPay, geçerli kullanıcı adı ve kod sağlayarak şirket sayfasından bundan önceki mal ve hizmet alımlarınız için eMPPay sitesinden işlem bilgilerine erişim sağlayacaktır.

2. Ödemeler listesi

eMPPay sitesi ve bazen şirket sayfası, bütün yapılan harcamalar için kredi kartınız, banka hesabınız veya telefon hesabınızda tüccarın kısaltılmış URL'i olarak yazılacak, Müşteri Hizmet Merkezinin telefon numarası ise eMPPay müşterilerinin buna her zaman erişebilmeleri için de yazılacaktır. Birkaç pozisyonun tek bir ödeme usulü ile birleştirilmiş olması halinde, işlemde yer alan her ayrı satın alım ödemeler listenizde belirtilecektir. eMPPay, kredi kartları veren makamların şartları dahil olmak üzere diğer şartlara uygun olacak bilgi ödemeler listenize ekleyebilir.

3. Mal ve hizmet sorumluluğu

eMPPay, şirket tarafından önerilen mal ve hizmetler üzerinde herhangi denetiminde bulunmaz, bu mal ve hizmetlerin şirket sayfasını kullanan sizlere veya diğer müşterilere mevcut olup olmamasını kontrol eder.

Yukarıdaki bende bakılmaksızın eMPPay, şirket sayfasından önerilen mal ve hizmetlerin sevk edilmemiş veya teslim sırasında hasarlı olanların değerini tazmin edecektir. Bu bağlamdaki haklarınızı düzenleyen şartlar şirket sayfasında yer alan şirket şartlarında bulabilirsini.

Bu şartların hiç biri, doğru olmayan hareketimiz veya hareketsizliğimiz nedeni ile meydana gelen ölüm veya yaralama sorumluluğumuzu sınırlayan bir şart olarak yorumlanmamalıdır.

Gerek şirket sayfasında, gerekse başka bir yerde danışmada bulunmak veya bilgi vermek imkansız olması yada tarafımızdan veya bize bağlı görevli, acente veya alt-yüklenici tarafından yapılan dikkatsizlik sebebi ile meydana gelen zarar, ziyan veya masraflardan sorumlu olmayacağız.

Bu şartlara göre üzerimize aldığımız sorumluluk, kanunen kabul edilen ve kanuna göre hariç tutulmayan sorumluluklar dışında şirket sayfasında veya başka bir şekilde önerilen mal ve hizmetlerin her ayrı amacı için uygunluğu veya kalitesine yönelik kanunen belirtilen veya diğer açık veya zımni olan bütün diğer garanti, şart ve sorumluluklar yerine ve bunların dışındadır.

İşbu şartlarda öngörülen hususlar hariç olmak üzere biz, şirket sayfasında önerilen mal ve hizmetlerin kusurları, veya bunların belirtilen özelliklere veya örneğe uygunsuzluğu yada söz konusu kusur veya hasar nedeniyle meydana gelen her travma, zarar veya ziyana ilişkin olarak gerek sözleşeme, gerekse yasa ihlali veya başka bir şekilde sorumlu değiliz.

Sözleşme kapsamında tarafımızdan veya bize bağlı görevli, acente veya alt-yüklenici tarafından yapılan her ihlal veya yasa ihlali (dikkatsizlik veya kanuni yükümlülük ihlali dahil) veya yükümlülüklerin tarafımızdan veya bize bağlı görevli, acente ve alt-yüklenicileri tarafından yerine getirilmemesi, sebebi ne olursa olsun, herhangi dolaylı veya dolaysız zarar veya kayıptan kaynaklanan zarar veya gelir sorumluluğu hiç bir zaman doğurmayacaktır.

Gerek sözleşme, gerekse yasa ihlali veya başka bir şekilde meydana gelen, şirket sayfasında önerilen mal ve hizmetlerin herhangi kusuru ile ilgili yada işbu şartlara göre tanınması gereken her sorumluluk söz konusu mal ve hizmetler için şirkete ödemiş olduğunuz para bedeli kadar sınırlıdır.

4. Elektronik makbuz

Şirket sayfasında önerilen mal veya hizmet satın aldığınız her zaman email adresinize elektronik posta yolu ile makbuz alacaksınız. şirket sayfası ile ilgili olarak yapılan harcamaların hesabından bir nüsha isteyebilirsiniz. eMPPay ile ilişki kurabilmeniz için bu belgenin sonundaki bilgiye bakın.

5. Sipariş iptali

eMPPay, bankanız, kartı veren makam veya telefon kurumu tarafından iptal veya iade işlemini istediğiniz halde, eMPPay, bundan sonraki suiistimalleri önlemek amacı ile kendi görüşüne göre diğer eMPPay müşterilerine ait sayfalarda sizin kullanıcı adınıza ve kodunuza erişimi bloke edebilir. Ancak bu, diğer sayfalarda suiistimali önleyemeyecek ve bundan sonraki suiistimal olaylarının önlenmesi için ilgili kanallardan ilişki kurmaktan hiç bir zaman daha iyi değildir.

6. İade

Eğer eMPPay iade işlemini onaylarsa, iade işlemi, ilk işlemde kullanılan ödeme usulüne göre gerçekleştirilecektir. eMPPay nakden, çek ile veya diğer kredi kartına iade yada diğer ödeme mekanizmasına göre iade işlemine izin vermez.

7. Yer işaretinin korunması

Şirket sayfasının hiçbir kısmına yönelik yer işaretlerini eMPPay veya şirket şartlarını atlamanıza izin verecek şekilde muhafaza etmemeniz gerek. Bunu yapma hakkı hiç sınırlanmaksızın şartları atlama işlemi, bütün bu şartları kabul etmiş olduğunuz, tabi bulunduğunuz yasaya göre reşit olduğunuz anlamına gelecektir.

8. Kullanma izni

Kendinizi başka bir kişi yerine tanıtmamanız, sahte isim veya kullanmaya yetkili olmadığınız isim kullanmamanız, sahte kimlik veya menşe yada email adresi yaratmamanız, eMPPay veya diğerleri herhangi iletişim bilgileri konusunda aldatmamanız, yada doğru veya güvenilir olmayan iletişim bilgileri vermemeniz gerekir.

Şirket sayfasını, bu şartlara göre yasaklı bulunan veya yasaya aykırı olan amaç veya şekilde kullanmamanız gerekir. İşbu sözleşmenin tarafınızdan ihlal edilmesi sonucunda eMPPay veya görevlileri yada lisans verenlerinin dolaylı veya dolaysız olarak uğratılabilecekleri herhangi zarar açısından eMPPay, görevlileri ve lisans verenlerini tazmin etmelerine razısınız.

Şirket sayfasını kendi riskinize kullandığınız kabul edersiniz.

eMPPay, şirket sayfasında yer alan bilgilerin herhangi amaca uygunluğu, güvenilirliği, tam vaktinde olması ve doğruluğu konusunda herhangi bir garanti vermeyerek beyanda bulunmaz. eMPPay, kalite yeterliliği, erişebilirlik, ihlal yokluğu, belli bir amaca uygunluk ve tamlık garantileri dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, bu bilgi ile ilgili her türlü garanti ve şartları açıkça reddeder.

Şirket sayfasında reklam yerleştirilebilir. eMPPay reklam içeriğinden sorumlu olmayıp doğrulayamaz, reklam metnindeki her türlü hata ve kusurlar sorumluluğu üzerine almaz.

eMPPay, virüs veya emniyet ihlali nedeni ile meydana gelen herhangi zarar veya kayıptan sorumlu değildir. eMPPay, şirket sayfasının bilgisayar sisteminiz, yazılımınız veya donanımınız ile bağdaşlılığı hakkında herhangi garanti vermez.

eMPPay, kullanma imkansızlığı tazminatı dahil, ancak bununla sınırlı kalmaksızın, şirket sayfasının kullanılması veya çalışması, hizmet sağlanması veya hizmet sağlama imkansızlığı yada şirket sayfası aracılığı ile veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bilgi sonucunda uğratılan veya şirket sayfasının kullanılmasından kaynaklanan gerek sözleşme esasında, gerekse yasa ihlali veya başka bir şekilde, eMPPay'in zarar olasılığı hakkında uyarılmış olması halinde bile herhangi hasardan sorumlu değildir.

Şirket sayfasının herhangi bir kısmından veya işbu şartların herhangi birisinden yada şirket şartlarından memnun değilseniz, işbu şartlarda açıkça belirtilen haller dışında, elde edebilmeniz tek tazminat şirket sayfasını kullanmaktan vazgeçmenizdir.

İşbu şartlarda yer alan hususlara bakılmaksızın eMPPay, kendi dikkatsizliği nedeniyle meydana gelen ölüm veya yaralanma sorumluluğunu reddetmez. İşbu anlaşma hükümlerini ihlal etmeniz halinde şirket sayfasından alış-veriş yapma hakkınızı her zaman iptal etmek için hakkımız saklıdır. Bu halde şirket sayfasından indirilen, basılan veya başka bir şekilde kopyalanmış bütün bilgi ve malzemeleri hemen imha etmeniz gerekir.

Kullanıcı adınızı veya kodunuzu hiç bir halde başka bir kişiye ifşa etmemeniz gerekir. Bu bilgi gizli kalmalı. eMPPay, kullanıcı adınızı ve kodunuzu, yasaca gerektirilen haller dışında sizden farklı bir kişiye hiç bir şekilde vermeyecektir. eMPPay’in şahsi bilgileri koruma politikası burada görülebilir: https://www.emppay.com/support/en/home/terms.

Emniyet ihlali, kullanıcı adınız veya kodunuzun çalınması, kaybı veya yetkisiz ifşa edilmesi halinde eMPPay'e hemen bilgi vermeniz gerekir. eMPPay emniyet ihlali konusunda elektronik posta veya telefon yolu ile haberdar olana kadar hizmetin yetkisiz kullanılmasından sorumlu olmaya devem edersiniz.

9. Genel kurallar

Tabi bulunduğunuz yasaya göre şirket sayfasına erişim hakkına, şirket sayfasından mal ve hizmet satın alma hakkına sahip olduğunuzu garantilersiniz. Yerli kanunların izlenmesinden münhasır sorumluluğu yerli yasaların uygulanabildikleri halde ve derecede size aittir.

eMPPay'in şirket sayfasına ziyaretlerinizi gözetmek ve izlemek için hakkı saklıdır.

İşbu Şartların eMPPay tarafından yerine getirilmemesi veya ertelenmesi Şartların bu veya herhangi hükmünden feragat anlamında değildir.

İşbu Şartların hiç birinin 1999 tarihli İngiliz Sözleşmeler Kanunu (Üçüncü tarafların hakları) (veya bunların herhangi mevzuattaki karşılığı) uyarınca herhangi üçüncü taraftan yerine getirilememesi gerekir.

İşbu kullanma ve ihraç etme Şartlarının herhangi hükmünün yasaya aykırı olması, geçersiz veya uygulanamaz olması halinde söz konusu hüküm ayrılabilir ve diğer hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliğini etkilemez.

Web sitesinin kullanılması hakkında eMPPay ile aranızdaki tam anlaşmayı oluşturan işbu Şartlar bundan önceki anlaşmaları ve beyanları ortadan kaldırır.

İşbu Şartların açık hükümleri yasa, genel hukuk hükümleri, gelenek kuralları, ticari kullanım, işlem veya başka bir şekilde atfedilen ve yasaca izin verilen azami derecede ihraç edilen bütün garanti, şart, süre, yükümlülük yerine geçer.

İşbu Şartlar gereğince veya bunlar ile ilgili olarak bir taraftan diğerine verilmesi gereken bütün bildiriler işlemin gerçekleştirilmesinde tarafınızdan verilen email adresine veya bize aşağıdaki e-mail adresine elektronik posta yolu ile veya aşağıdaki telefon numarasına iletildiği her zaman yeterli sayılacaktır:

admin@emppay.com.

+1 800 684 5965.

İşbu şart ve kurallar İngiliz mevzuat hükümlerine tabidir. İngiliz mahkemelerinin münhasır olmayan yetkilerine uymanız gerekir.

TELİF HAKLARI VE TİCARET MARKALARI: İşbu sitenin içeriği ve kullanılan bütün ticaret markaları:

eMPPay Limited'in telif hakkı ve mülkiyetidir.

Müşteri hizmetleri için 24/7 telefon numarası: ABD için ücretsiz telefon: +1 866 5915936 veya Büyük Britanya için ücretsiz telefon:+44 (0) 800 088 7623:

Ödeme soruları: : billingsupport@emppay.com.

Genel sorular: admin@emppay.com.