Vilkår og betingelser

LÆS DISSE VILKÅR GRUNDIGT FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

INDLEDNING

Hjemmesiden af købmanden ("Selskabets hjemmeside", som defineret nedenfor) er ejet af et selskab som tilhør købmanden ("Selskabet ") . Selskabet har udpeget eMPPay Limited ("eMPPay") som sin eksklusiv agent til at stille til rådighed de varer og tjenester tilgængelige via selskabets hjemmeside. Du kan bestille varer og tjenester der tilbydes på selskabets hjemmeside kun via eMPPay, og kun på de betingelser, der er fastsat nedenfor.

eMPPay har erfaring i at levere adgang til forskellige e-handels-hjemmesider og brug af kort og andre betalingsmetoder, når du køber fra e-handels-hjemmesider.

eMPPay er anerkendt af Visa og MasterCard som et betalingssystem Payment er anerkendt af både Visa og MasterCard i henhold til deres respektive regler som en udbyder af internet betalingstjenester og betalingsformidler. eMPPay virker her i denne egenskab. eMPPay derfor gennemfører salget af Selskabets varer eller tjenesteydelser elektronisk via internettet og udbyder betalingstjenester for disse varer og/eller tjenesteydelser, i hvert tilfælde på selskabets vegne, alt som angivet i disse vilkår og selskabets vilkår.

Selskabet hævder sine egne, supplerende vilkår og de kan findes på Selskabets hjemmeside. Anvendelse af Selskabets hjemmeside er derfor omfattet af dels selskabets vilkår og betingelserne af eMPPay, men retten til at benytte dig af varerne og tjenesterne tilgængelige via Selskabets hjemmeside er underlagt betingelserne for eMPPay. eMPPay er den handlende købmand til alle formål vedrørende den korrekte levering til dig af varer og tjenesteydelser bestilt gennem Selskabets hjemmeside og din betaling for disse varer og tjenesteydelser. Selskabet er imidlertid ansvarlig for kvaliteten af varerne og tjenesteydelserne.

Hvis der er nogen konflikt mellem disse vilkår og Selskabets vilkår, skal disse vilkår have forrang.

Før du kan købe varer eller tjenester via Selskabets hjemmeside, skal du læse og acceptere disse vilkår og Selskabets vilkår. Ved at ansøge til at købe varer eller tjenester via Selskabets hjemmeside, accepterer du disse vilkår og selskabets vilkår og accepterer at være juridisk bundet af dem. Denne aftale kan ændres ved eMPPay til enhver tid. Ændringer træder i kraft, når de offentliggøres på Selskabets hjemmeside uden yderligere varsel. Under alle omstændigheder skal du venligst tilkendegive, at du accepterer disse vilkår ved at bruge Selskabets hjemmeside og tjenesten leveret af eMPPay.

Definitioner

I disse vilkår og betingelser skal følgende påtegninger have følgende betydninger, hvor konteksten tillader:

"Bogmærke"

er den handling, hvor du placerer en URL i en midlertidig fil på din browser, så du kan returnere til denne side på et senere tidspunkt direkte, uden at passere gennem nogen sider, der kan have gået forud.

"Selskabets Hjemmeside"

betyder hjemmesiden der tilbyder varer og / eller tjenesteydelser.

"eMPPays side"

betyder hjemmesiden på https://www.emppay.com

"Du"

Betyder en køber af varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige via selskabets hjemmeside.

1. Tjenester

eMPPay vil give et gyldigt brugernavn og adgangskode, og vil give dig derved adgang til oplysninger om transaktioner på eMPPays side om tidligere køb af varer og tjenester, du har foretaget på selskabets hjemmeside.

2. Regningserklæringer

eMPPays side og lejlighedsvis også selskabets hjemmeside vil vises på dit kreditkortudskrift, bankkontoudskrift eller telefonregning for alle skyldige beløb i et forkortet format som regel ud over en kundeservice telefonnummer som gør eMPPays kundeservice tilgængelig for dig på alle tidspunkter. Hvis flere steder er tilsluttet en betalingsmetode, vil din erklæring liste enkelte køb der omfatter transaktionen. eMPPay kan inkludere andre oplysninger på dit kontoudtog i forbindelse med alle relevante forskrifter, herunder dem af kreditkort foreninger.

3. Hæftelse for varer og tjenesteydelser

eeMPPay har ikke kontrol over varer og tjenester, der tilbydes af selskabet, kun over deres tilgængelighed for dig og til andre, der har adgang til selskabets hjemmeside.

Uanset det umiddelbart foregående stykke, vil eMPPay refundere til dig prisen på varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige via selskabets hjemmeside, der ikke er leveret eller der er defekte ved leveringen. Vilkårene for dine rettigheder i denne henseende findes i selskabets vilkår og betingelser på selskabets hjemmeside.

Intet i disse vilkår og betingelser skal læses som en begrænsning af vores ansvar for død eller personskade som følge af en retsstridig handling eller undladelse fra vores side.

Vi skal ikke være ansvarlige for skader, tab eller udgifter som følge af undladelse af at give rådgivning eller information eller af forkert rådgivning eller oplysninger, uanset om det er på Selskabets hjemmeside eller andre steder, og hvorvidt grundet vores vores uagtsomhed eller af nogen af vores medarbejdere, agenter eller underleverandører.

Vores forpligtelse under disse vilkår skal være i stedet for, og med udelukkelse af alle andre garantier, betingelser, vilkår og forpligtelser - udtrykkelige eller underforståede, lovpligtige eller på anden måde – vedrørende kvaliteten eller egnethed til et bestemt formål af varerne og tjenesteydelserne, der er tilgængelige via selskabets hjemmeside eller der på anden måde dog opstår, undtagen enhver underforstået ved lov, som som ved lov ikke kan udelukkes.

Med udelukkelse af bestemmelserne i disse vilkå, skal vi ikke have noget ansvar, uanset kontrakt, tort eller andet, vedrørende mangler i varerne og tjenesteydelserne tilgængelige via selskabets hjemmeside eller deres manglende evne til at svare til specifikationen eller prøve eller skader eller tab som kunne opstå som følge af disse fejl eller svigt.

Under ingen omstændigheder skal noget brud på kontrakten på vores side, eller forseelse (herunder uagtsomhed og overtrædelse af lovmæssige forpligtelser), eller svigt af nogen art på vores side eller vores medarbejdere, agenter eller underleverandører medføre noget ansvar for tab af indtægter eller enhver konsekvente eller indirekte tab eller skader som opstår som følge af nogen årsag som helst.

Ethvert ansvar som følge af aftale, erstatningsret eller andet fra vores side i forbindelse med nogen defekt i varer og tjenesteydelser tilgængelige via Selskabets hjemmeside eller nogen forpligtelse vi skylder dig under eller i forbindelse med disse vilkår, skal begrænses yderligere i det samlede til tilbagebetaling af det beløb, der betales af dig til selskabet for varer og tjenesteydelser.

4. Elektronisk kvittering

Du vil modtage en e-mail kvittering sendt til din e-mail adresse, hver gang du køber varer eller tjenester tilgængelige via Selskabets hjemmeside. Du kan til enhver tid anmode om at få en kopi af regningen for gebyrer i forhold til selskabets hjemmeside. For Kontakt med eMPPay henvises til kontaktoplysninger i slutningen af dette dokument.

5. Annullering af ordrer

Hvis du anmoder om annullering eller refundering fra eMPPay, din bank, kortudsteder eller telefonselskab på grund af uautoriseret eller svigagtig brug, kan eMPPay efter eget skøn, for at forhindre yderligere uautoriseret brug, blokere adgang med dit brugernavn og adgangskode på hjemmesiderne af andre kunder af eMPPay. Dette vil dog ikke forhindre uautoriseret brug på andre hjemmesider, og under alle omstændigheder er intet alternativ til din kontakt til de relevante kanaler for at forhindre yderligere misbrug.

6. Refunderinger

Hvis eMPPay udsteder en refundering, vil beløbet blive krediteret udelukkende gennem betalingsmetoden anvendt i den oprindelige transaktion. eMPPay vil ikke udstede refunderinger i kontanter, check, eller til et andet kreditkort eller betalingsmetode.

7. Bogmærker

Du må ikke bogmærke en side på selskabets websted, således at du kan omgå eMPPays eller Selskabets vilkår. Med forbehold for din forpligtelse til ikke at gøre det, hvis du alligevel gør det, skal det anses som dit samtykke til sådanne vilkår og din bekræftelse af at du ikke er en mindreårig i henhold til loven, som du er underlagt.

8. Tilladelse til brug

Du må ikke udgive dig for en anden person eller bruge falsk navn eller et navn, du ikke har tilladelse til at bruge, eller oprette en falsk identitet eller oprindelse eller e-mail-adresse eller forsøge at vildlede eMPPay eller andre om identitet og oprindelsen af nogen kommunikation eller give unøjagtige eller upålidelige kontaktoplysninger.

Du må ikke bruge selskabets websted til et formål eller på nogen måde, som er forbudt af disse vilkår eller på anden måde er ulovlig. Du accepterer at skadesløs holde eMPPay, dets funktionærer, medarbejdere, og licensgivere for ethvert tab, som det eller de kan lide som følge, direkte eller indirekte af enhver misligholdelse af denne forpligtelse.

Du accepterer, at din brug af selskabets hjemmeside sker udelukkende på din egen risiko.

eMPPay gør ingen krav og tilbyder ingen garanti af nogen art om egnethed, pålidelighed, aktualitet og nøjagtighed af oplysningerne på selskabets hjemmeside til ethvert formål. eMPPay udtrykkeligt fraskriver sig alle garantier og betingelser med hensyn til denne information, herunder uden begrænsning, garantier for tilfredsstillende kvalitet, tilgængelighed, ikke- krænkelse, fuldstændighed og egnethed til et bestemt formål.

Selskabets hjemmeside kan indeholde reklamer. eMPPay er ikke ansvarlig for og godkender ikke indholdet af reklamer, og accepterer ikke noget ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder i dem.

eMPPay er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader som følge af en virus eller brud på sikkerheden. eMPPay giver ikke nogen garantier om kompatibilitet med selskabets hjemmeside af dine computer-systemer, software eller hardware.

eMPPay er ikke ansvarlig for eventuelle skader, herunder, men ikke eksklusivt, krav på erstatning for den manglende evne til brug, på grund af brugen eller driften af selskabets hjemmeside, levering af eller manglende levering af tjenesteydelser eller for alle indhentede oplysninger via selskabets hjemmeside, eller på anden måde fremkaldet af brugen af selskabets hjemmeside, om det er baseret på en kontrakt, erstatningsret, eller på anden måde, uden begrænsning , selvom eMPPay er blevet underrettet om muligheden for skader.

Hvis du er utilfreds med nogen del af selskabets hjemmeside, eller med nogen af disse betingelser for brug, er dit eneste retsmiddel, medmindre det er specifikt bestemt i disse vilkår, at stoppe med at bruge selskabets hjemmeside.

Uanset alt i disse vilkår, vil eMPPay ikke give afkald på ansvar for død eller personskade forårsaget af dens egen forsømmelighed. Vi forbeholder os retten til at ophæve når som helst din ret til at foretage indkøb via selskabets hjemmeside, hvis du overtræder vilkårene i denne aftale. I dette tilfælde skal du straks udrydde eventuelle oplysninger eller materiale, som er udskrevet, nedladt eller på anden måde kopieret fra selskabets hjemmeside.

Under ingen omstændigheder må du indberette dit brugernavn eller adgangskode til en anden person, og disse oplysninger skal holdes fortrolig. eMPPay vil ikke fortælle dit brugernavn eller adgangskode til andre end dig, uanset årsagen, medmindre dette er et udtrykkeligt lovkrav. eMPPays politik til beskyttelse af privatlivets fred kan ses her: https://www.emppay.com/support/en/home/terms.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, tyveri, tab eller uautoriseret videregivelse af dit brugernavn eller din adgangskode, skal du du informere eMPPay omgående. Du fortsætter med at være ansvarlig for uautoriseret brug af tjenesten, indtil eMPPay er informeret om sikkerhedsbruddet via e-mail eller telefon.

9. Almindelige betingelser

Du garanterer, at du, i henhold til loven, som du er underlagt, er berettiget til at have adgang til selskabets hjemmeside, og til at købe varer og tjenesteydelser via selskabets hjemmeside. Du er udelukkende ansvarlig for at overholde lokal lovgivning, hvis og i det omfang, som de lokale love er gældende.

eMPPay forbeholder sig retten til at overvåge og spore dine besøg på selskabets hjemmeside.

Manglende eller forsinket overholdelse af disse bestemmelser fra eMPPay's side kan ikke anses som afkald af denne eller nogen anden betingelse i disse Betingelser.

Ingen af disse betingelser er bindende i henhold til Loven for de engelske aftaler (Tredjepersoners rettigheder) fra 1999 (eller deres tilsvarende lov i i nogen lovgivning) af enhver tredjepart.

Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår og betingelser og udelukkelser er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse anses udskillelig og berører ikke gyldigheden og retskraften af de resterende bestemmelser. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og eMPPay om brugen af hjemmesiden og afløser tidligere aftaler eller erklæringer.

De udtrykkelige bestemmelser i disse Vilkår er i stedet for alle garantier, betingelser, frister og forpligtelser, som er underforståede ved lov, sædvaneret, sædvane, handelsbrug eller på anden måde, som alle er udelukket i den grad som er maksimalt tilladt ved lov.

Alle meddelelser som skal gives af den ene part til den anden under eller i forbindelse med disse Vilkår, anses tilstrækkeligt givet hver gang de er sendt i en e-mail til e-mail-adressen, som du afgivet i forbindelse med afslutningen af transaktionen, eller til os på følgende e-mail-adresse og telefonnummer:

admin@emppay.com.

+1 800 684 5965.

Den engelske lovgivning regulerer disse vilkår og betingelser. Du er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiktion af de engelske domstol.

OPHAVSRET og varemærker: Alt indhold på dette websted og alle brugte mærker er:

bevaret ophavsret og ejes af eMPPay Limited.

Nummer for 24/7 kundeservice: US toldfri +1 866 5915936 eller UK toldfri +44 (0) 800 088 7623.

Faktureringsforespørgsler: billingsupport@emppay.com.

Almindelige spørgsmål: admin@emppay.com.